دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

این طوری بهتر شد خوب

هم پایگاه های هسته ایمون بتن ریزی شد

همم برجام بی نتیجه موند و تحریما تشدید شد

این وسط فقط خون باباهای علیرضا و آرمیتا ریخته شدند...

...

دو سر سود که میگن مائیما

: )
  • ۹۷/۰۲/۲۰
  • یک دختر شیعه