دلنوشته های یک دختر شیعه

_میگه میدونی مریم سادات یکی دیگه از وجه تشابه های تو و اسما سادات چیه؟

_میگم نه 

_میگه علاوه بر این که قیافش کپ خودته، مثل خودت آرومِ آرومه..

  • ۹۷/۰۲/۲۱
  • یک دختر شیعه