دلنوشته های یک دختر شیعه

یک عدد متولد بیستمین روز از دهمین ماه سال!

عاشق زمستان ...و ماه تولدم...دی ماه...

قبل تر ها روان شناسی میخواندم ولی به خاطر روح تشنه ام برای درک حقایق دین ،برای آرامش قلبم...برای حس علاقه ام...ولش کردم ...و الاهیات می خوانم...الاهیات خوانی از جنس گرایش فلسفه اسلامی...

کتاب جزء لاینفک زندگی ام است...گل و گلدان و گل کاری هم دوست می دارم...از فضای مجازی بیزارم ...به جز همین جا و ادم های اینجا فقط...

اینجا دلنوشته است اسمش، پس دلنوشته بیشتر از همه مینویسم...

در مورد اتفاقات اطرافمم هم و روزمرگی هایم هم گاهی دست به قلم می شوم...

اینجا اسمش انتصاب هم دارد به گل یاس ...

برای این که قلبا به مادرم حضرت زهرا عشق می ورزم ..با تمام وجودم...

بسم الله الرحمن الرحیم...
                                                                   سادات بانو