دلنوشته های یک دختر شیعه

یک عدد متولد بیستمین روز از دهمین ماه سال...

داشتم روان‌شناس می‌شدم که یکهو منصرف شدم

و شدم...

یک فقره دانشجوی فلسفه ی راست دست ...

که لابه‌لا ی کتاب های مختلف در جست و جوی حقیقت است...

همین

:)                                                                   سادات بانو