دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فسقل» ثبت شده است

گذاشتم‌ش رو تخت‌‌ش تا از نیم رخ‌ش عکس بگیرم.

نمی دونم از کجا فهمید که میخوام ازش عکس بگیرم.سریع برگشت به طرف دوربین و انقدر ذوق زد که من کنارش هستم..

اینا بچه‌ن و ما  هم بچه بودیما!!!...

عمه جون‌ش

  • یک دختر شیعه