دلنوشته های یک دختر شیعه

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «picturs» ثبت شده است

 

سری عکس های پروفایل تلگرام

برچسب:picturs

  • یک دختر شیعه
  • یک دختر شیعههمچون عباس...


 برچسپ:picturs

  • یک دختر شیعه

                                         

رنگین کمان

 تسبیح ام البنین است

 در دست های آسمان...

                                              

                                              

                                              

                                                        《سیدحمیدرضا برقعی》

برچسپ:picturs

  • یک دختر شیعه

از این تصویر آرامش ذخیره کنید...

  • یک دختر شیعه

                          

                     he/she who kneels before GOD 

                           can  stand before anyone


  • یک دختر شیعه

                  

                       باز میخندی ومیپرسی که حالت بهتر است؟؟

                       باز میخندم که خییلی...!

                       گرچه میدانی که نیست


  • یک دختر شیعه
                     ای باد سبک سار مرا بگذر وبگذار!
               هشدار! که ارامش ما را نخراشی...
  • یک دختر شیعه

                     

خدایا!جان من را آن دم بستان که در ایمان استوار وراست باشم،ورشته نیاز مرا از این جهان بگسل ومرا سوی آن کرامات که نزد تو است راغب گردان تا پیوسته آرزوی دیدار تو کنم وبه راستی بر تو توکل نمایم (و هب لی صدق التوکل علیک)

بخشی از دعای پنجاه وچهارم صحیفه ی سجادیه

  • یک دختر شیعه

                                                                          تو همانی که دلم لک زده لبخندش را....

                                او که هرگز نتوان یافت همانندش را

                                 شهید مهدی زین الدین

                                شادی روح شهدا صلوات

  • یک دختر شیعه