دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

                   

              جمعه... غروب... گریه ی باختیار من...

                    آقا دلم گرفته شبیه هوای شهر
                      
  • ۹۴/۰۹/۲۷
  • یک دختر شیعه