دلنوشته های یک دختر شیعه

                   

              جمعه... غروب... گریه ی باختیار من...

                    آقا دلم گرفته شبیه هوای شهر
                      
  • ۹۴/۰۹/۲۷
  • یک دختر شیعه