دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

بخوانیدش+

                               زن بودن در کجا بودن است؟!

  • ۹۴/۱۰/۲۱
  • یک دختر شیعه