دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

خوشحالی یعنی خریدن من او رضا امیر خانی ^_^
  • ۹۴/۱۱/۱۷
  • یک دختر شیعه

جا کتابی