دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

                                                                          تو همانی که دلم لک زده لبخندش را....

                                او که هرگز نتوان یافت همانندش را

                                 شهید مهدی زین الدین

                                شادی روح شهدا صلوات

  • ۹۴/۱۱/۱۷
  • یک دختر شیعه

picturs