دلنوشته های یک دختر شیعه

اگر از من بپرسند....

من میگویم سخت ترین کار عالم اینه که کاری رو ادامه بدی که ازش حالت بهم میخوره...

همین

  • ۹۴/۱۱/۱۹
  • یک دختر شیعه