دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

                     

خدایا!جان من را آن دم بستان که در ایمان استوار وراست باشم،ورشته نیاز مرا از این جهان بگسل ومرا سوی آن کرامات که نزد تو است راغب گردان تا پیوسته آرزوی دیدار تو کنم وبه راستی بر تو توکل نمایم (و هب لی صدق التوکل علیک)

بخشی از دعای پنجاه وچهارم صحیفه ی سجادیه

  • ۹۴/۱۱/۲۵
  • یک دختر شیعه

picturs