دلنوشته های یک دختر شیعه

یادمان نرود ما به هیچ عنوان حق نداریم به خودمان اجازه دهیم که در مورد دیگران،عقایدشان قضاوت کنیم....

  • ۹۴/۱۱/۲۶
  • یک دختر شیعه