دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

 تلخ است اما گاهی باید دوید....ان قدر دوید ودور شد...که از نفس افتاد...

سخت است اما گاهی باید همه چیز را پشت سر گذاشت...همه ی ارزو ها را...

زجراور است اما گاهی باید چشم را بست و به همه ی ارزوها  پشت کرد....

درد اور است اما گاهی باید دید غرق شدن ادم های بی گناه را در شلوغی ها...

شدنش سخت است اما باید ان قدر قوی بود که گاهی حتی به بدی ها هم خندید

...

  • ۹۴/۱۱/۳۰
  • یک دختر شیعه