دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

زن عمو زنگ میزند...

سلام عزیزم ...

سلام...

مامان خونست؟

نه

بابا چی؟

نه

کسی خونتون هست؟

نه

خودت تنهایی؟

بله

ای بابا ما که هرموقع زنگ زدیم خودت تنها بودی

راست می گوید ...

ولی ته دلم می گوید راست نمی گوید...ان الله معنا...

....  • ۹۴/۱۲/۱۳
  • یک دختر شیعه