دلنوشته های یک دختر شیعه

زن عمو زنگ میزند...

سلام عزیزم ...

سلام...

مامان خونست؟

نه

بابا چی؟

نه

کسی خونتون هست؟

نه

خودت تنهایی؟

بله

ای بابا ما که هرموقع زنگ زدیم خودت تنها بودی

راست می گوید ...

ولی ته دلم می گوید راست نمی گوید...ان الله معنا...

....  • ۹۴/۱۲/۱۳
  • یک دختر شیعه