دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

خیلی چیز ها رو نمی شود گفت،نمی شود نوشت.فقط در لحظه ای  که آن را زندگی می کنی می فهمی چه خبر است.بعد ها هر چه تلاش کنی برای کسی بگویی تا بفهمد نمی شود.

از کتاب پنج شنبه فیروزه ای

        

  • ۹۴/۱۲/۲۳
  • یک دختر شیعه