دلنوشته های یک دختر شیعه

خیلی چیز ها رو نمی شود گفت،نمی شود نوشت.فقط در لحظه ای  که آن را زندگی می کنی می فهمی چه خبر است.بعد ها هر چه تلاش کنی برای کسی بگویی تا بفهمد نمی شود.

از کتاب پنج شنبه فیروزه ای

        

  • ۹۴/۱۲/۲۳
  • یک دختر شیعه