دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

خداحافظ سلمان وغزاله...

شخصیت هایی که سخت بهتان وابسته شده بودم...

شخصیت های دوست داشتنیه زندگی من...

کاش عاقبت یک غزاله بشوم...

ویک سلمان هم...

  • ۹۵/۰۱/۰۸
  • یک دختر شیعه