دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

خداحافظ سلمان وغزاله...

شخصیت هایی که سخت بهتان وابسته شده بودم...

شخصیت های دوست داشتنیه زندگی من...

کاش عاقبت یک غزاله بشوم...

ویک سلمان هم...

  • ۹۵/۰۱/۰۸
  • یک دختر شیعه