دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

یک حرف هایی هست که نه می توانی به کسی بگویی...نه میتواتی در گلویت نگه داری و...برایت یک بغض می شوند...و آن موقع است که فقط می توانی به خدای جانت بگویی

خدای جانم...

  • ۹۵/۰۱/۱۶
  • یک دختر شیعه