دلنوشته های یک دختر شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی وقت ها هم باید انتخابت را به خدای جانت بسپاری ...که برایت بهترین انتخاب را انجام بدهد....باید تسلیم بشوی ...باید بسوزی و زجر بکشی تا بزرگ بشوی ،رشد کنی،نزدیکش بشوی....وقتی به خودش می سپاری به خودش توکل می کنی از جایی که فکر نمی کنی درستش می کند ...فقط باید صبر کرد...صبر...صبر...
باید  سوخت و ساخت....
و صبر کرد....
ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا...
این وعده ی خودش است ....قطعا و حتما بعد هر سختی ای آسانی است...
خدایا آشوبم  آرامش ام تویی
الهم الرزقنا شهادت فی سبیلک...
الهم الرزقنا صبر...
الهم الرزقنا وصالک....وصالک....وصالک....
بسم الله الرحمن الرحیم....
و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن ....
نساء/125

  • ۹۵/۰۱/۲۲
  • یک دختر شیعه