دلنوشته های یک دختر شیعه

الان نزدیک دوهفتس موبایلم توی  جعبه اش مخفی است ....نزدیک دوهفتست که با گوشی مامان فقط می روم....حتی اینستا

فاصله گرفتن از فضای مجازی را دوست دارم...فاصله بیشتر آرامم می کند..البته در این یک مورد

  • ۹۵/۰۲/۰۲
  • یک دختر شیعه