دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

الان نزدیک دوهفتس موبایلم توی  جعبه اش مخفی است ....نزدیک دوهفتست که با گوشی مامان فقط می روم....حتی اینستا

فاصله گرفتن از فضای مجازی را دوست دارم...فاصله بیشتر آرامم می کند..البته در این یک مورد

  • ۹۵/۰۲/۰۲
  • یک دختر شیعه