دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

دیروز روز تولد مولایمان علی(علیه السلام)مولای عشق بود...
ولی ته شادبودن هایمان یک غمی در دل هامان نهفته بود.. غم غربت علی(علیه السلام)مهجور ماندن پیروانش...علی ای که پیغمبر در وصفش فرمودن مردم اگر می خواهید به علم برسید باید از باب العلی وارد شوید. .
علی ای که...
لبخند هایمان غم دارند...یک غم مخفی!از غربت پیروان علی (علیه السلام)
اگر می خواهید غربت مولایم را به عینه ببینید خطبه3و 4و5و 6نهج البلاغه را بخوانید تا ببینید غربتش را...
مولایم جرم همه ی ما فقط یک چیز است آن هم عشق شما...
روزت مبارک قشنگ ترین پدر دنیا...
أین المعد لقطع دابر الظلمة،أین المنتظر لاقامة الامت و العوج،أین المرتجی لازالة الجور و العدوان؟.....
....
......

  • ۹۵/۰۲/۰۳
  • یک دختر شیعه