دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

یا صاحب الزمان...

بمیرم برای قلبت اقا..

این روز ها مچاله شده است...

اصلا نیاز به روضه دارد؟

پرچم مشکی ها روضست...لباس مشکی ها روضست...چایی روضست...6ماهه روضست...3ساله دیدن روضست...پیرمرد دیدن روضست...برادر روضست...زمین و زمان روضست...

اصلا نیاز به مقتل خوانی دارد؟

دلم شور می زند...شور قلب اقایم که این روز ها...

والعصر زیاد بخوانیم برای سعه ی صدر قلب اقایمان...

آخ بمیرم برایت...

ما یک چیزی شنیدیم اما تو لحظه به لحظه اش را دیدی یا صاحب الزمان...

آخ خدا...


.

.

برچسب:امیری حسین و نعم الامیر

  • ۹۵/۰۷/۱۵
  • یک دختر شیعه

امیری حسین و نعم الامیر