دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

                                         

رنگین کمان

 تسبیح ام البنین است

 در دست های آسمان...

                                              

                                              

                                              

                                                        《سیدحمیدرضا برقعی》

برچسپ:picturs

  • ۹۵/۰۸/۰۵
  • یک دختر شیعه

picturs