دلنوشته های یک دختر شیعه

فقط این که بعضی آدم ها ... چه طور به خودشان اجازه می دهند با احساسات هزاران هزار آدم بازی کنند و بعد اسم خودشان را بگذارند انسان...

جدای از آن ها شخص در تصویر جان ماست...جان نه، هستی ماست...تحمل ناراحتی اش برای ما غیر قابل تحمل است...

حواستان باشد دست رو نقطه ی غیرت و تعصب ما نگذارید...

خون به دلش کنید...خدا خون به دلتان می کند...

9 ام دی روز بصیرت امت اسلامی

  • ۹۵/۱۰/۰۹
  • یک دختر شیعه