دلنوشته های یک دختر شیعه

هیچ چیز درد ناک تر از این نیست که وقتی یهو چشم باز می کنی میبنی دارن اذان می گن...

هیچ چیز درد ناک تر از این نیست که قبل اذون خواب بمونی... وبعد با خودت بگی امروز چرا این طوری شد؟چه گناهی؟ چه کاری؟چه کوتاهی ای ازت سر زد؟...

الهم غفر لی ذنوب التی تحبس دعا....

  • ۹۵/۱۰/۱۳
  • یک دختر شیعه