دلنوشته های یک دختر شیعه


یکی از اهنگایی که بهش حس خاصی دارم این آهنگه...

جزء بهترین آهنگایی بوده که شنیدم...

به بهونه ی گذاشتن چند باره ی فیلم ارمغان تاریکی...

خیلی آهنگشو دوست می دارم ...خیلی خیلی...

هم آهنگشو ...هم ریتمشو ......هم معنی شعرشو...

و ایضا فیلمشو ...

هرشب ساعت 11 از شبکه افق!


  • ۹۵/۱۰/۲۲
  • یک دختر شیعه