دلنوشته های یک دختر شیعه

حالا دیگر باید اشک ریخت... اشک شوق...برای نعمت شما...

برای این که خدا شما را به ما داد... مهر و محبت شما را در دل ما ریخت....

برای این که خدای متعال به خاطر وجود مبارک شما بر ما منت نهاد...

امشب می شد دنیایی از رحمت را در فضای حرم حس کنی...دریایی از آرامش...

اصلا همین که نفس می کشیدی... می شد لای ریه هایت آرامش را ذخیره کنی...

اصلا امشب احساس می کردی داری غرق می شوی...

امشب احساس می کردی دست خالی بر نمی گردی... خوب راستش خیلی دعا کردم... هر حاجتی داشتم...هر التماس دعایی که بهم گفته شده بود...حاجت های دنیایی ام... و همه و همه... 

ولی باز ته تهش دلم طاقت نیاورد گفتم آقا اصلا حاجت های من را بگذراید کنار به جان جوادتان قسمت می دهم فقط و فقط  ظهور اقای غریبمان را برسانید...شما دعا کنید... به جان جوادتان...جوابم را بدهید....

با کریمان کار ها دشوار نیست...هر کاری... چه دنیوی باشد چه اخروی...

 الحمدالله علی حب الاهل البیت😌

پ ن:

دوستان جان دانشگاه، این صوت و تو گروه فرستادن
  • ۹۶/۰۱/۱۸
  • یک دختر شیعه