دلنوشته های یک دختر شیعه

چه قدر  خوبه آخه صدای امید روشن بین( : 

دوست داشتین گوش کنید..

در انتظار قطار برگشت ( :  • ۹۶/۰۲/۲۲
  • یک دختر شیعه