دلنوشته های یک دختر شیعه

گفته است حاجی...بعد از احرام...بعد از وقوف ت در عرفات و مشعر الحرام...بعد از رفتن منی...اگر....قربانی نکنی حاجی نمی شوی...

شاید یک جوری خواسته است... تیر آخر را با این قربانی بزند....مثلا شاید خواسته بگوید...توی زندگی ات هم هرچه اعمال ت درست باشد ... ولی تا قربانی نکنی....فایده ای ندارد..محرم نمی شوی...همه ی زحمتاتت بر باد فنا رفته است....
واین یعنی اول عشق...
و فدیناه بذبح عظیم...
  • ۹۶/۰۶/۱۰
  • یک دختر شیعه