دلنوشته های یک دختر شیعه

بعله تا امروز که آقا حسین _گلِ خاله_ مشد بودند نمی‌شد درس خوند، از امروز که دیگه رفتن تهرون هیچ بهونه ای وجود نداره برای درس نخوندن.تفریح و درس نخوندن بسه!

بریم یکم درس بخونیم💪بلکن رستگار شویم.

  • ۹۶/۰۹/۰۳
  • یک دختر شیعه