دلنوشته های یک دختر شیعه

...

_می‌گه همه ی بچه هایِ فلسفه انقدر آروم هستند؟...

+می‌گم خوب بستگی داره...

  • ۹۶/۰۹/۰۷
  • یک دختر شیعه