دلنوشته های یک دختر شیعه

درسته به رهش خیلی انتقاد شده ولی این دلیل نمیشه که امروز نخرمش و تو کتابخونم بین رضا امیر خانی هام جاش ندم: )))

  • ۹۶/۱۲/۱۲
  • یک دختر شیعه