دلنوشته های یک دختر شیعه

یکی از چیز هایی که همیشه خدارا شکر می‌کنم بابت‌ش  درس خواندن در دانشگاهی هست‌ که به نام این استاد هست...استاد "شهید مرتضی مطهری"... دانشگاهی که خیلی خیر و برکت داشت حداقل برای‌م...و خیلی چیز ها را از همین جا یاد گرفت‌م...

یکی دیگر که بیشتر تر خداراشکر می کنم بابت‌ش داشتن مادری معلم است...که بیشتر روزهای هفته با دانشجوهای زیادی سر وکله می‌زند و برای‌شان مثل یک مادر، مادری می‌کند...مادری که گرما و سرما هم حتی مانع‌ش نمی‌شود که از درس دادن باز بماند...مادری که حتی می‌اید و از دانشجوهایش برایم تعریف می‌کند ...که دانشگاه فردوسی را مثل خانه ی دوم‌ش دوست دارد...و حتی آن جای دیگر را...مادری که دغدغه اش دانشجویان‌ش است...

و به معنای واقعی کلمه معلم است...

روز معلم روز مامان های دوم مبارک...

لوکیشن هم کتابخونه ی دانشگاه‌مون هست...بچه ها سخت مشغول درس خوندن...
  • ۹۷/۰۲/۱۲
  • یک دختر شیعه