دلنوشته های یک دختر شیعه

این روز ها یک چیزی به طرز عجیبی دارد من را از خودم دور می‌کند....

..

باید دنبال خود"م" بگردم...

وحشتناک ترین حالت ممکن گم کردن "م" مالکیت خود است...

نه؟!...

اَستَغيثُ فَاَغِثْني وَ لاٰ تَكِلْني إلٰي نَفْسي طَرفَةَ عَينٍ اَبَداً...

  • ۹۷/۰۴/۱۹
  • یک دختر شیعه